Регионален исторически музей – Ловеч с участие в работилница, посветена на новите технологии

На 8 ноември 2019 г. в Музея на хумора и сатирата – Габрово се проведе работилница за приложението на новите технологии в музеите. Събитието се реализира в рамките на проект „На един клик разстояние“ с подкрепата на Програма „Култура“ на Община Габрово. Специалисти от различни области представиха основни принципи на работа при проектирането, организирането и изпълнението на съвременните експозиции. Специално внимание бе отделено на цялостните иновативните решения и техническите средства за тяхното постигане в практиката.

От името на Регионален исторически музей – Ловеч в събитието взеха участие Елена Георгиева – гл. уредник „Работа с публики“, Иво Чехларов – консерватор-реставратор и инж. Страхил Кръстев – графичен дизайнер. Присъствието на колеги от множество музеи и галерии от различни градове на страната доказват необходимостта от подобни събития.

Благодарим на колегите от Музея на хумора и сатирата – Габрово за поканата и ползотворното сътрудничество.

Comments are closed.