Регионален исторически музей – Ловеч получи ново дарение

В навечерието на 151-годишнината от гибелта на Васил Левски Регионален исторически музей – Ловеч получи  ценно дарение – оригиналното издание  на „Васил Левски – Дяконът. Кратка биография, написана по повод откриване на паметника“ от Стоян Заимов, София, 1895 г.  Книгата е дарена от г-жа Кръстина Тодорова от Бургас, която е потомка на българския строителен инженер акад. Лукан Хашнов (1862 г., Ловеч –  1917 г., София) – син на Величка и Гечо Хашнови, съратници  на  Васил Левски. 

Величка Поплуканова Хашнова (1830 г., Ловеч – 1906 г., Ловеч) е най-голямото дете на свещеник Лукан Лилов. Известна е като укривателка на Васил Левски. В нейния дом по инициатива на Христо Иванов-Големия е изградено скривалище, в което се съхраняват някои от личните вещи на Апостола: султанът на шапката (златно перо), златно лъвче, калпак от астраган, далекоглед, бойна тръба, патрони и документи. След потушаването на Новоселското въстание (1876 г.)  тук се укрива и спасява Христо Иванов-Големия. Скривалището е разрушено на 15 юли 1877 г. при превземането на Ловеч от османски части по време на Руско-турската война (1877-1878 г.). Всички съхранявани вещи изчезват безвъзвратно. След Освобождението известно време Величка живее при брат си Илия Поплуканов и сина си Лукан Хашнов в София. Погребана е в двора на църквата „Успение Богородично“ в Ловеч.

Дарението стана част от колекцията на отдел „История на България ХV–ХІХ в.“ на Регионален исторически музей – Ловеч.

Comments are closed.