Регионален исторически музей – Ловеч представя ново издание

На 22 май (понеделник) 2023 г. в Камерната зала на Ловчанско читалище „Наука – 1870 г. от 11:00 ще бъде представено изданието „Славянски и гръцки ръкописи в Регионален исторически музей – Ловеч“ с автори проф. дфн Боряна Христова, проф. дфн Искра Христова-Шомова и проф. Елисавета Мусакова. Книгата съдържа резултати от изследване по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е с подкрепата на Община Ловеч.

Работата по Описа на славянските ръкописи в РИМ – Ловеч започва през 2017 г., а сбирката от писмени паметници на музея съдържа 23 ръкописа с изключителна ценност, като най-ранният сред тях е Осмогласник, датиран към средата на ХIII в. Част от паметниците показват връзки с други български писарски центрове от различни епохи, но по-голямата част са създадени в Ловеч от местни книжовници, което говори за жизнена и жилава традиция и за богат книжовен живот.

Заповядайте!

Comments are closed.