Регионален исторически музей – Ловеч отбеляза с изложба Международния ден на космонавтиката

Само за един ден 233 посетители  разгледаха изложбата „Полетът на първия българин в Космоса”, експонирана в Музейна сбирка „Атанас и Васил Атанасови” по повод 12 април – Международен ден на космонавтикатаИзложбата проследява пътя към опознаване и разгадаване на космическото пространство, както и българското участие в тях. Акцентът се поставя върху жизнения и професионален път на ловчалията генерал-лейтенант Георги Иванов – първият български космонавт.

Всеки посетител видя и филма „Космосът започва от Земята”, за да се запознае с живота и делото на още един известен ловчалия, чиято съдба е тясно свързана с мечтата за полет между звездите – акад. Димитър Мишев. През настоящата 2018 г. се навършват 85 години от рождението на акад. Мишев. 

Акад. Димитър Мишев е роден на 28 май 1933 година в Ловеч. През 1951 завършва Народна мъжка гимназия „Христо Кърпачев” /дн. „Св. Климент Охридски”/ в Ловеч, а през 1958  –  Радиотехника във Висшия машино-електротехнически институт в София. От 1959 до 1998 година е преподавател и лектор в София, Пловдив и Варна, а също и  в Центъра за подготовка на космонавти „Юрий Гагарин” в Москва. Последователно заема длъжностите старши инженер, технически ръководител на телевизионен център, научен сътрудник, ръководител секция „ТВ системи”, ръководител катедра „Радиотехника”,  ръководител секция „Дистанционни изследвания на Земята от Космоса”, директор на лаборатория за слънчево-земни взаимодействия, ръководител секция „Дистанционни изследвания на Земята и планетите. От 1996  е директор на Централна лаборатория за слънчево-земни взаимодействия. През 1971 г. става доктор на науките, а през 1974 г. вече е професор. Той е член на четири академии – Международната академия по астронавтика, Париж, Българската академия на науките, Международната инженерна академия и Евро-азиатската академия на науките. От 1998 година е доктор хонорис кауза на Софийския университет. За големият му принос в развитието на науката е награждаван многократно.  Почетен гражданин на Ловеч от 1999 г.

Димитър Мишев участва в разработки и внедрявания в областта на космическите изследвания, телевизионната и комуникативната техника. Главен създател на цветната телевизия у нас. Основател и ръководител  на дистанционните изследвания на Земята от Космоса – научно направление, с което страната ни е със световен авторитет. Един от инициаторите и лидерите на научните програми за българските космически полети.

Автор и съавтор на 66 патента и изобретения, на 300 публикации в научни списания, на 40 книги, учебници и ръководства. Член на около 20 международни и национални научни асоциации, федерации и дружества. Ръководител на аспиранти, докторанти и следдипломни квалификации. Почетен изобретател за 1969, 1977 и 1982 година с което е единственият български учен вписван три пъти в Златната книга на откривателите и изобретателите.

Comments are closed.