Регионален исторически музей – Ловеч е домакин на национална конференция

От 25 до 28 септември 2018 г. Регионален исторически музей – Ловеч бе домакин на Националната научна конференция „Ловеч в българското културно пространство“. Събитието се проведе в Камерната зала на Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“. Съорганизатори са Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Община Ловеч. Научен ръководител на форума е проф. днф Боряна Христова – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” по специалността Палеография и история на старата писменост и водещ експерт по световно писмено наследство. Бяха представени 18 научни съобщения и презентации с основни участници от Катедра БНИКП при СУ, която по този начин отбелязва своята 65-годишнина. В програмата са включени и представители на ловешките културни институции – Регионална библиотека Проф. Б. Цонев“, Държавен архив, Регионален исторически музей – Ловеч , както и на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян. Модератори на отделните панели са доц. д-р Илко Пенелов, проф. д. изк. Симеон Недков, доц. д-р Милена Миланова и доц. дфн Цветанка Панчева.

Конференцията е резултат от подписания по-рано тази година договор за сътрудничество между  Регионален исторически музей – Ловеч и Катедра БНИКП. Съвместната работа ще направи възможни проучването, почистването и реставрацията на писмените паметници от колекцията на РИМ – Ловеч, описание и превод на част от ръкописите, за да могат те да бъдат представени не само пред специалисти, а и пред по-широка публика. 

ПРОГРАМА 

25.09.2018 г.

Пристигане и настаняване на участниците

26.09.2018 г.

9:45 – 10:00 – Регистрация на участниците

10:00 – 10:10 – Встъпителни думи – Капка Кузманова, директор на РИМ – Ловеч

10:10 – 10:20 – Поздравление към участници и гости – Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

10:20 – 10:30 – Поздравителен адрес – СУ „Св. Климент Охридски” – проф. Боряна Христова

10:30 – 12:30

Първи панел

Модератор – доц. д-р Илко Пенелов

10:30 – 10:50 – Музейни традиции и приемственост в Ловеч – проф. д. изк. Симеон Недков и гл. ас. д-р Петър Миладинов,      СУ, Катедра БНИКП

10:50 – 11:10 – Музеят на занаятите в град Троян между традиция и модерност – Елеонора Авджиева, директор МНХЗПИ – Троян

11:10 – 11:30 – Ловеч в Българското възраждане – Ива Стоянова, експерт, НИМ

11:30 – 11:50 – „Старо Стефаново“ – архитектурен резерват в риск – гл. ас. д-р Силвия Станчева, СУ, Катедра БНИКП

11:50 – 12:10 – Ръкописните съкровища на Ловеч – проф. дфн Боряна Христова, СУ, Катедра БНИКП

12:10 – 12:30 – Издирване на старопечатни книги чрез документи, съхранявани в държавните архиви – Петя Атанасова, експерт,    ДА – Ловеч

14:00 – 15:50

Втори панел

Модератор – проф. д. изк. Симеон Недков

14:00 – 14:20 – Колекция от книги на проф. Беньо Цонев от фонда на РБ – Ловеч – Веселина Мончева, директор, РБ „Проф. Б. Цонев“

14:20 – 14:40 – Просопография на ловешките библиофили – доц. д-р Илко Пенелов, СУ, Катедра БНИКП

14:40 – 15:00 – Три ловчански дамаскина – проф. дфн Искра Шомова, СУ, Катедра по Кирилометодиевистика

15:00 – 15:20 – Съвременни тенденции в издаването на краеведски книги в България. Ловешкият принос. 1990-2017 г. – доц. дфн Цветанка Панчев, СУ, Катедра БНИКП

15:20 – 15:50 – Кафе пауза

15:50 – 17:00

Трети панел

Модератор – доц. д-р Милена Миланова

15:50 – 16:10 – Дигитален архив и приносът на ДА – Ловеч за попълването му с документи – Павлина Петрова, началник Държавен архив – Ловеч

16:10 – 16:30 – Въздействие на обществените библиотеки в Ловешкия регион върху потребителите – доц. д-р Анета Дончева, СУ, Катедра БНИКП

16:30 – 16:50 – Въобразени географии. Ловешка област в топонимията на Антарктида – доц. д-р Десислава Лилова, СУ, Катедра БНИКП

16:50 – 17:30  – Дискусия

17:30 – 18:00  История и социално-културно развитие – документален филм „Ловешка крепост разказва“ – Капка Кузманова, РИМ – Ловеч

27.09.2018 г.

10:00 – 12:30

Четвърти панел

Модератор – доц. дфн Цветанка Панчева

10:00 – 10:20 – Прилагане на съвременните правила за библиографско описание при католигизиране на „по-стари монографични ресурси“ – доц. д-р Милена Миланова и Надя Карачоджукова, СУ, Катедра БНИКП

10:20 – 10:40 – Библиотеката като източник на информация /географските и предметните рубрики в Националната библиотека/ – Евдокия Кутева, ескперт, НБ „Св. св. Кирил и Методий“

10:40 – 11:00 – Европейски дневници в специалните библиотечни колекции – Асен Георгиев, докторант, СУ, Катедра БНИКП

11:00 – 11:30 – Кафе пауза

11:30 – 11:50 – Бароковите къщи – символ на градската архитектура в Ловеч – Албена Йончева, библиотекар, РБ „Проф. Б. Цонев” – Ловеч

11:50 – 12:10 – Общински политики в областта на културно- историческото наследство: местните власти в област Кюстендил в изпълнение на Закона за културното наследство – София Пейчева, директор, РБ – Кюстендил

12:10 – 12:40 – Дискусия върху цялата конференция

12:40 – 13:00 – История в музейни проекти – документален филм „Ловешкият квартал Вароша в миналото и днес” – Елена Георгиева, РИМ – Ловеч

15:00 – Екскурзия: Кькринското ханче, Деветашката пещера, Крушунските водопади

28.09.2018 г.

Отпътуване от Ловеч

  

Comments are closed.