Регионален исторически музей – Ловеч възобновява работа с посетители

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

От 18 май 2020 г. – Международния ден на музеите, всички експозиционни обекти на Регионалния исторически музей са отворени за посетители с лятно работно време, както следва:

Къкринско ханче

Преди обяд от 8,30 до 12,00 ч.

Следобед от 13,30 до 17,30 ч.

Без почивен ден.

Музей „Васил Левски“

Етнографски комплекс,

Преди обяд от 9,00 до 13,00 ч.

Следобед от 14,00 до 18,00 ч.

Без почивен ден.

Музейна сбирка „Атанас и Васил Атанасови“

Преди обяд от 9,00 до 13,00 ч.

Следобед от 14,00 до 18,00 ч.

Почивни дни събота и неделя.

Ловешка крепост

Преди обяд от 9,30 до 13,30 ч.

Следобед от 15,00 до 19,00 ч.

Без почивен ден.

Влизането ще се осъществява само при спазване напротивоепидемичните мерки, изброени върху информационни табла, поставени пред всеки експозиционен обект.

  1. Движението в дворните пространства се извършва само по третираните пешеходни пътеки.
  2. Всички продажби на материали и заплащането на входните такси се извършвасамо през отвореното гише.
  3. В експозиците ще се допускат ограничен брой посетители.
  4. Влиза се задължително с маски и в помещенията се спазва социална дистанция от 1,5 метра.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕТО И ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ.

Музей „Васил Левски“ – Ловеч

Comments are closed.