Представяне на нова книга на Регионален исторически музей – Ловеч

На 12 ноември 2019 г. от 16:00 ч. в Коктейл бар – Ловеч при голям интерес бе представена новата книга на Регионален исторически музей – Ловеч „Документи за Ловеч и Ловешко, съхранявани във фондовете на Държавен архив – Русе”. На събитието присъстваха и специалистите от Държавен архив – Русе Тодор Билчев и Цветомира Димитрова – съставители на поредното издание на музея.

В своите встъпителни думи директорът на Регионален исторически музей – Ловеч Капка Кузманова отбеляза: В последните няколко години в нашия музей се наложи практиката за издаване на самостоятелни издания. В представяната днес книга са обособени пет тематични раздела: Обществено-политически живот, Просвета и култура, Промишленост и горско стопанство, Духовен живот и Други. Една част от разделите са онагледени с фотографски материал и факсимилета на документи. За други са изброени всички налични архивни документи по тематиката със съответната сигнатура в държавния архив в Русе, което облекчава бъдещите изследователи. Книгата е ценна именно с това – всичко за Ловеч и Ловчанско – общественици, обществени организации, поборници и опълченци, участници във войните за национално обединение, ученици от Ловеч в Русе, занаятчийски курсове и училища, самодейни състави, ловешка епархия, като архивни документи, са събрани и описани на едно място. Друг принос на книгата е, че носи допълнителна информация по изследвана до сега тематика в Ловеч. Изданието не е само вид библиографски справочник. Разделите са съпроводени със стегнато изложение, което я прави интересна не само за изследователите, но и за обикновения читател, който проявява интерес към историята на нашия град.

Със съставителите на книгата Тодор Билчев и Цветомира Димитрова се познавам отдавна. Г-н Билчев е от Русе, г-жа Димитрова е от Ловеч и по неведоми пътища двамата се събраха на работа в архива в Русе. В личен непринуден разговор за работата в архива, в музея от дума на дума се стигна до изданията на двете институции. Г-н Билчев като на шега предложи да се напише книга за съхраняваните в русенския архив документи за Ловеч и Ловешко. Идеята ми допадна и със съгласието на г-жа Стефка Маринова, началник отдел „Държавен архив“ – Русе, Тодор и Цветомира се захванаха сериозно за работа. Поддържахме непрекъснато връзка. Те изпращаха намерени документи, ние изпращахме допълнително наличната при нас информация  и сега книгата е пред нас.

За своята книга в мерена реч разказа и един от съставителите – Тодор Билчев:

ОТ РУСЕ ПРЕЗ ЛОВЕЧ ДО ВЕЧНОСТТА – СНИМКА ЗА СПОМЕН

Блести Варошът в пурпурна позлата.

С прозорци къщите старинни мигат.

И леко, бавно, нейде под земята,

Войводата, Кирил Петров издига.

От паметника Тодор Кирков скача.

Пане Григоров подир него иде.

И с тихи стъпки се промъква в здрача,

от Къкрина, Латинеца да го види.

И, ето, русенските ученици –

Гечев, Гецов, братя Виктор, Алфред Гут.

И подир тях, във шарени терлици,

даскалът им Бенчев следва ги, обут.

Със звън отвъден бронзова камбана

миряните в молитва призовава.

И пред Фичевия мост застанали,

владици български се появяват.

Томата Хитров вади апарата.

И в снимка всичките ги нагласява.

А пък във книгата ни имената

завинаги във Вечността остават!…

12.11.2019 г. 16,00 ч.

Русе-Ловеч                          Тодор Билчев

Comments are closed.