Одобрен е проект с участието на Регионален исторически музей – Ловеч

Министерството на културата публикува списъка на класираните проекти, които получават финансиране по обявената конкурсна сесия на тема „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“. Одобрени са 27 проекта. На четвърто място в списъка е Националният музей „Васил Левски“ в Карлово, със средна оценка от 64,6,  за издаване на национален пътеводител „По стъпките на Апостола“.

Партнираща организация на проекта е Регионален исторически музей – Ловеч.  Ангажиментите на участието ни са:

  1. Подбор на материали за местата и експозициите в град Ловеч и региона и за движимите културни ценности от фондовете на музея
  2. Създаване на текстове
  3. Съдействие за избор на подходящи маршрути в град Ловеч, региона и в национален план
  4. Популяризиране на пътеводителя чрез разпространение на книжното тяло, чрез информация на интернет страницата на музея, туроператори, медии и други възможности

Два от експозиционните обекти на Регионалния исторически музей – Ловеч тематично представят борбите на българите за национално освобождение. Музей „Васил Левски“ представя  дейността на Левски в Българско, Ловешкия революционен комитет и ролята му като централен за вътрешността на страната и Новоселското въстание /1876/. Тук е най-богатата колекция от лични вещи на Васил Левски, негови съратници и сподвижници. Къкринското ханче е недвижима културна ценност с категория „национално значение”. Това е първият музей в страната, посветен на Апостола. И двата обекта са в списъка на 100-те национални туристически обекта на България.

През 2014 г. по повод 60-годишнината от откриването на музей „Васил Левски“ в Ловеч се подготви и издаде  Каталогът „Колекция Националноосвободително движение в Българско”. Книгата представя движими културни ценности, свързани с Васил Левски и неговите съратници, участници в Априлското въстание и Ботевата чета /1876/ и е с азбучен показалец. Съставител е гл. уредник Теодор Тончев.

През 2016 г. за отбелязване на 85-годишнината от откриването на Къкринското ханче се подготви и издаде книгата „Съградено от народната памет. Историята на Къкринското ханче – първият музей за Васил Левски“. Изданието проследява историята на Къкринското ханче от 80-те години на ХІХ век през възстановяването му като първи музей на Васил Левски в следосвобожденска България до наши дни. Събитията са в хронологичен ред на базата на досегашни проучвания, свързани с живота и делото на Васил Левски, и на наличния и достъпен документален материал за създаването на експозиционния обект. Автори са екскурзоводите в ханчето Силвия Георгиева и Юлия Йовева.

В село Голям извор, Тетевенско, е запазена в автентичен вид къщата, в която е основан Първият окръжен революционен комитет в Българско. Експозицията е открита през 1972 г. поповод 100-годишнината от основаването на комитета. Сградата е недвижима културна ценност с категория „национално значение”. През 2007 г. за отбелязване на 170-годишнината от рождението на Апостола в близост до къщата-музей е поставен  възпоменателен знак в памет на голямоизворци, заточени в Диарбекир след обира на турската хазна при Арабаконак.

В Исторически музей – Тетевен участието на тетевенци в националноосвободителните борби е представено в зала „Възраждане“  с фотографски и документални материали и лични вещи.  Историческият музей  е в списъка на 100-те национални туристически обекта на България.

На десет километра източно от Троян, непосредствено до с. Орешак, е разположен Троянският ставропигиален манастир „Успение Богородично“. Историята на Троянския манастир през XVII-XIX в. е низ от погроми и ограбвания. Манастирът устоява благодарение на упоритостта на родолюбиви и будни монаси и на поддръжката на свободолюбиви и предприемчиви жители на околните балкански селца и колиби и на зараждащото се занаятчийско съсловие. По време на османското владичество монасите  поддържат тесни връзки с народа и подкрепят неговата жажда за духовна и политическа свобода. Тук намират убежище хайдутите, а неколкократно в своята опасна дейност се укрива и Васил Левски. В манастирския комплекс има подреден музей и стая, посветени на Левски. Монасите не участват пряко в Априлското въстание, защото в него са настанени турски части.

В Музея на художествените занаяти и приложни изкуства в Троян в реставрирания турски конак през 1970 г. е открита експозиция „Възраждане“. Експозицията разказва историята на селището чрез документи, снимки, графики и предмети. Проследява развитието на икономиката, учебното дело и културата в Троян, участието на троянци в революционното движение, Априлската епопея под връх Марагидик и подвига на новоселци през 1876 г., зимното преминаване на Троянския Балкан от отряда на ген. Павел Карцов и участието на троянци в Освободителната война /1877–1878/.

Акцент в експозицията са макетите на емблематични сгради в Троян през Възраждането – църквата „Св. Параскева”, строена през 1835 г., Взаимното училище от 1847 г. , „Жълтото училище”, завършено през 1872 г. и ханът на Васил Спасов, в който през 1871 г. от Васил Левски е създаден Троянският революционен комитет.

Comments are closed.