Ново издание на Регионален исторически музей – Ловеч

В последните дни на ноември 2018 г. излезе от печат ново издание на Регионален исторически музей – Ловеч. Каталогът „Повикани под знамето на народната чест“ стана възможен благодарение на разнообразието и богатството на съхраняваните в Регионален исторически музей – Ловеч културни ценности с военна тематика. Представени са ценни вещи за историята на 34-ти пехотен Троянски полк – Книга на безсмъртните, Албум на 34-и пехотен Троянски полк, атрибути на полковия свещеник, трофейни военни атрибути, войнишки принадлежности, оръжие, както и индивидуални и групови фотографии, ордени, документи, войнишко творчество от фронта, везбарско, тъкаческо и изобразително изкуство с мотиви за войните, ликове на политически лидери и на българския цар и не по-малко ценни фотографии, документи и вещи извън периода на войните. Така първоначалният проект с акцент върху реликви от войните за национално обединение претърпява промяна, а резултатът е издание с обединяващото заглавие „Повикани под знамето на народната чест“.

Съхраняваните в музея културни ценности са представени чрез колекциите „34-ти пехотен Троянски полк“, „Документално наследство“, „Вещи“, „Оръжие“, „Наградна система“ и „Фотографии“. В самостоятелен раздел са колекциите „Генерал-полковник Христо Добрев“ и „Генерал-лейтенант Марко Атанасов“.

В съставянето на каталога участват музейните специалисти от двете секции на отдел „Нова и най-нова история“ – Пламен Мяшков, Ганчо Ганев и Христо Тодоров. Предпечатната подготовка е на графичния дизайнер инж. Страхил Кръстев.

С издаването на „Повикани под знамето на народната чест“ екипът на музея се включи в националните инициативи през 2018 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея.

 

 

Comments are closed.