Ново издание на Регионален исторически музей – Ловеч

В началото на май, дни преди празника на Ловеч 11 май 2023 г., излезе от печат том 11 на Известията на Регионален исторически музей – Ловеч. Поредицата води началото си от 1995 г., а новият й том е посветен на 125-годишнината на музея и съдържа материали от всички музейни специалисти по разработваните от тях теми. Новото този път е, че в тома са включени и колегите от отдел „Консервация и реставрация“, както и екскурзоводите на обектите на музея, които също представят своята работа. В резултат на събирателската и научно-изследователската работа на няколко поколения музейни специалисти днес във фондохранилищата на Регионален исторически музей – Ловеч се съхраняват над 70 000 движими културни ценности, които хронологично обхващат богатата история на града и региона от Праисторията до наши дни. Това диктува и тематичното разнообразие на представените в сборника теми, организирани в два раздела. Първият е „Материали и съобщения“ и съдържа 19 разработки, посветени на различните исторически периоди. Раздел втори на Известията е озаглавен „Книги и рецензии“ и представя издателската ни дейност от последните години. В предговора директорът на музея Капка Кузманова запознава читателя със 125-годишната история на музея и с неговото съвременно състояние. Предпечатната подготовка на тома е дело на графичния дизайнер инж. Страхил Кръстев.

Сборникът е богато илюстриран, а всяка тема съдържа библиография и резюме на английски език. Със своето разнообразие от теми книгата е предназначена както за специалисти, така и за широката аудитория. Цена 25 лв.

Comments are closed.