Ново дарение в Регионален исторически музей – Ловеч

Над 200 тома от личната си библиотека дари на Регионален исторически музей – Ловеч проф. д.и.н. Иван Илчев. Колекцията е от исторически книги , издавани в ограничен тираж през последните две години. Идеята се появява от личното убеждение на проф. Илчев, че музейните специалисти трябва да са в крак с новостите в своята наука и да не се съсредоточават само в регионалната история, а да прехвърлят своите търсения в контекста на общата ни национална памет. Проф. Илчев получи Удостоверение за дарение.

Comments are closed.