Нови постъпления в Регионален исторически музей – Ловеч

Лятото е сезонът на отпуските, но работата в Регионален исторически музей – Ловеч не спира. Специалистите на музея получиха две нови постъпления – книги на френския военен кореспондент и художник Дик де Лонли. Той участва в Руско-турската война от 1877-1878 г. и отразява главните събития в нея в репортажи за списаниe „Le Monde Ilustre“ и за вестник „La Moniteur universel“, като ги илюстрира със свои рисунки. След войната издава в Париж своите впечатления в самостоятелното издание „Спомени от войната и пътуването на Дик де Лонли като доброволец в 26-ти казашки полк“ /1883/, илюстрирано с 67 оригинални картини на автора. В книгата четири глави са посветени на Ловеч. Втората книга на същия автор е издадената през 1888 г. в Париж „Руската армия в действие. Спомени от войната и от пътуването на Дик де Лонли като доброволец в 26-ти казашки полк“ /илюстрирана с 28 картини на автора/, в която отново в три глави се отделя внимание на кампанията при Ловеч. Във фондовете на музея постъпиха оригинални първи издания на двете книги, а авторовите илюстрации, посветени на града ни, са публикувани в изданието на музея „Ловеч в руско-турските войни през ХIХ век. Част втора 1877-1878“ /2019/. Ценните издания станаха притежание на Регионален исторически музей – Ловеч със съдействието на г-н Атанас Атанасов, който през май представи пред съгражданите си своята колекция от порцелан в изложбата „Кралско вълшебство от порцелан“.

Comments are closed.