Нова експозиция в Лесидрен

Екип от музейни специалисти завърши своята работа по новото експониране на движимите културни ценности, притежание на Народно читалище „Въло Радев – 1923” – с. Лесидрен. Тази година то отбелязва 95-годишнината от създаването си. В сградата на читалището съществува постоянна етнографска сбирка, експонирана с помощта на експертите на музея. След ремонт е осигурено допълнително помещение, а това позволи оформянето на три зали – с етнографски материали, с архивни материали от дейността на читалището и експониране на колекция от произведения на творци, родени в Лесидрен. Част от експозицията са и табла, посветени на режисьора Въло Радев и неговите филми.

Comments are closed.