Находки от проучвания в Ловешко включени в национална изложба.

На 14 февруари 2020 за 13 поредна година в Националния археологически институт с музей при БАН бе открита изложбата „Българска археология 2019. Резултати и открития.” Това са ежегодни представителни национални експозиции, които се организират и традиционно се откриват за посещение на 14 февруари. По този начин се представят резултатите от работата на българските археолози от предходната година. Регионален исторически музей – Ловеч участва с общо 15 находки, открити при проучването на селище от Средна бронзова епоха /кр. III – нач. IV хил. пр. Хр./ и некропол от Ранния елинизъм /кр. IV- нач. III в. пр. Хр./. И двата обекта са край с. Владиня. Находките са керамични съдове, бронзова кама, каменен калъп и сребърни накити. Излижбата може да бъде разгледана в Националния археологически институт с музей при БАН до 26 април 2020 г.

Comments are closed.