Находки от Ловешко в представителна изложба

Регионален исторически музей – Ловеч участва със свои движими културни ценности в изложба на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Изложбата „Злато и бронз“ е открита за посетители на 24 октомври от 18:00 ч. в Националния археологически музей – София и се посвещава на българското и австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Експозицията показва развитието на културата и цивилизацията по нашите земи през бронзовата епоха /от втората половина на III хил. пр. Хр. до 13 в. пр. Хр./, като се проследява усъвършенстването на металургията и по-конкретно изработката на предмети от злато и бронз и тяхното място в социалния и религиозния живот на хората, обитавали българските земи. Включени са находки, притежание на Регионален исторически музей – Ловеч и още 25 български музея – златни накити и съдове, бронзови сечива и оръжия, слитъци от бронз, калъпи за изливане на бронзови предмети, сребърни накити и др.

Експозицията ще е отворена за посетители до края а месец февруари 2018 г.

Comments are closed.