Музеите протестират

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА“ПОДКРЕПА”

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ “КУЛТУРА”

Националната федерация “Култура“ към КТ „Подкрепа“

ПРИЗОВАВА

всички специалисти от музеите и галериите в България към

ЕФЕКТИВНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ

на 22 февруари /вторник/ 2022 година

заради обидните, унизителни и необмислени параметри на средствата, предвидени за развитие на нашите институти в подготвяния Закон за държавния бюджет за 2022 г.

На 22 февруари 2022 г. призоваваме всички музеи и галерии в страната да бъдат                         

   ЗАТВОРЕНИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Принудени сме да пристъпим към тези действия и заради някои необмислени, според нас, изказвания на отговорни фактори по време на обсъжданията на проекта за бюджет в нашата област.

Фактологията и настроенията около обсъжданията, както и изказвания, някои от които – напълно непремерени и оскърбителни, ни предизвикват да зададем няколко въпроса към Председателя на Народното събрание, Президента, Премиера, депутатите и министрите.

Ето и въпросите:

  • Бихте ли ни предложили практически модел за оцеляване на музеите, галериите и библиотеките, при положение, че увеличението в бюджета за тяхното развитие би било съответно 5% и 9.2%?
  • Смятате ли, че тези пари ще ни стигнат дори само да „бършем прах“ на работните си места, каквата е очевидно представата на министър Асен Василев за основните занимания на специалистите от нашата гилдия? Това ли означава „непримиримост с бедността“ по модела на споменатия министър и как с подобни „далновидни“ решения ще съумеем наистина да се разделим с бедността /и в културата/ завинаги? Ако е така, предлагаме той още веднъж да огледа числата за нашата сфера в проекта за бюджет, при чието обсъждане, впрочем, най-справедлив и предвидлив се оказа председателят на комисията по бюджет и финанси Любомир Каримански, чието мнение, обаче, просто  не беше чуто.
  • В самия край на обсъжданията на бюджета в Комисията по бюджет и финанси беше предложено и прието да бъдат добавени 12 милиона лева за подкрепа на държавните културни институти – музеите, галериите, въз основа на проекти, одобрени по ред и условия от министъра на културата. Тези пари с а м о за проекти за музеите и галериите ли ще бъдат използвани или ще бъдат дадени „по принцип“ на Министерството на културата? И ако е второто, как /и за какво/ това министерство би ги използвало? /За справка: От отпуснатите 8 млн. лева на  Министерството на културата за проекти  през 2021 г., в Републиканския бюджет са върнати, неусвоени, 3 млн. лева./
  • Тези прословути 12 милиона лева към Националния план за възстановяване и устойчивост за култура ли ще бъдат /евентуално/ прибавени или ще бъдат отделно от него?
  • Ако тези 12 милиона биха били прибавени отделно от споменатия по-горе план, откога ще можем да кандидатстваме с проекти за тях?
  • Одобрявате ли изразеното от председателя на Комисията по културата и медиите Тошко Йорданов намерение съвсем скоро да бъдат предприети мерки за редуциране на „толкова много музеи“ у нас, за да не се „натоварва държавата“? Ако отговорът е не – не трябва ли да бъдат предприети съвсем скоро мерки за „редуциране“ на подобни „реформаторски“ изказвания? Ако ли пък отговорът е да – кога и как бихте предложили да започне „разтоварването“ на държавата от музеи? Ние предлагаме това да започне от напълно подходяща за случая дата – 3 март, националния празник на България. Така със сигурност ще започнем и по-бързо да догонваме „процъфтяващите“ музеи по света, за които ни напомни Йорданов.

Надяваме се след второто четене на проекто-бюджета в Народното събрание да нямаме причини да подновим протестните си действия.

 20.02.2022                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НФ „КУЛТУРА“

Comments are closed.