Колекцията ценни ръкописи на Регионален исторически музей – Ловеч получи висока професионална оценка

Висока професионална оценка получи през изминалата седмица колекцията ценни ръкописи на Регионален исторически музей – Ловеч. Проф. Боряна Христова – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ по специалността Палеография и история на старата писменост, а също и водещ експерт по световно писмено наследство, определи ръкописната сбирка на музея като „невероятна – с не много на брой, но изключително ценни ръкописи“. Най-ранният сред тях е Октоих, датиран към средата на ХIII в., а най-късният завършва с бележки от 1845 г. Част от писмените паметници са дошли в Ловеч от Етрополе, Габрово, Търново или други места, но по-голямата част са създадени в Ловеч от местни книжовници, което говори за жизнена и жилава традиция и за богат книжовен живот. Затова според проф. Христова не са изненада просветните постижения на града ни в по-късно време, а също и развитието на занаятите – проява на художествения усет на ловчалии.

Сред най-ценните експонати проф. Христова посочи богато украсено Четвероевангелие от ХIV в., бележките на ловешки свещеник, който описва икономиката на града в периода 1821-1845 г., преписи на дамаскини, показващи развитието на новобългарския език, както и писмени паметници от ХIХ в., които разкриват бита на ловчалии през периода.

Посещението на проф. Христова има характер на първоначален оглед, предстои подробното проучване, почистване и реставрация на писмените паметници, описание и вероятно превод на части от ръкописите, за да бъдат представени не само пред специалисти, а и пред по-широка публика. Според проф. Христова колекцията е така ценна, че заслужава специално посветена конференция и тя лично се ангажира с популярни публикации по темата поради убеждението си, че за подобни поводи за гордост трябва не само да се говори, а и да се показват на колкото може повече хора.

Проф. Боряна Христова с част от колекцията от ръкописи на Регионален исторически музей – Ловеч

 

Comments are closed.