Екипът на Регионалния исторически музей – Ловеч се присъединява към Националния протест

П  Р  О  Т  Е  С  Т

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ МУЗЕИТЕ, ГАЛЕРИИТЕ И БИБЛИОТЕКИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НФ „Култура”, КТ „Подкрепа” организират протестни действия.

Ние, специалистите в музеите, художествените галерии и библиотеките, остро протестираме срещу малкия размер на средствата, предвидени за тяхното развитие в проекта за държавен бюджет за 2022 година!

Увеличението на парите за националните и регионалните музеи и галериите спрямо миналата година е с мижавите 5%, а това за регионалните библиотеки е с не по-малко унизителните 9.2%!

Силно сме възмутени от тези  хилави цифри! Те не говорят, а крещят за обидното и пренебрежително отношение на властта към културата, духа  традициите и историческото наследство на нашия народ. А това означава – и към неговото достойнство, честолюбие и национално самочувствие.    

Основните приоритети, които сега си поставя ръководният екип на Министерството на културата са достъп до култура, качествен културен обмен на международно ниво, както и опазване и популяризиране на богатото ни културно-историческо наследство.

Добри намерения, но всичко това няма как да се случи с предвидените средства в РМС №30 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.

Тези средства са не един или два пъти, а десетки пъти по-малко от средствата, които се дават в много държави от Европейския съюз. А нали именно с тях трябва да се сравняваме?

Засега сравнението сочи недвусмислено: С този бюджет България е обречена на мизерно и срамно съществуване и в културно отношение.

Искате доказателства? Моля:

„Увеличението“, за което споменахме по-горе /кавичките са неизбежни поради елементарно самоуважение/ е:

 • едвам с 1008 лв. на субсидирана бройка за държавните музеи, художествените галерии, Центъра за подводна археология, Културния център „Двореца“ и Българската национална филмотека.
 • едвам с  916 лв. на субсидирана бройка за регионалните музеи и галериите.
 • едвам с 1850 лв. на субсидирана бройка за библиотеките с регионален характер.

Още доказателства? Моля:

– Заплатите на работещите в музеите висококвалифицирани специалисти – научни сътрудници, уредници, реставратори и художници, са най-ниските от всички категории специалисти с висше образование у нас!

– 73% от служителите по длъжностни нива в музеите получават по-ниско възнаграждение.

– 832 лв. е средната работна заплата в музеите и галериите. Знаете каква е средната заплата в България, нали?

– 846 лв. получават много от уредниците и реставраторите в музеите и галериите, които при това имат над 20 години трудов стаж.

– Невъзможно е да бъдат изпълнени клаузите от Браншовия договор, влязъл в сила от 1 януари 2022 година, за минималните възнаграждения по длъжности в музеите и галериите и за увеличение на процента за прослужено време.

Доказателства, че на практика в музеите не остават никакви средства за реализиране на същинските им дейности:

– 88,35% от получената държавна субсидия се изразходва за възнаграждения по трудови договори.

– 68% от всички приходи се разпределят за заплати, възнаграждения, осигуровки и др.

– 24,52% от общите приходи отиват за издръжка на музеите

– средно 5,72%. представляват капиталовите разходи.

Данните са от Анализ, направен през 2019 г. от Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ към Министерството на културата:

Недостигът на средства се отразява отрицателно на:

* същинската музейна дейност – съхраняване, научно-изследователска, експозиционна, популяризаторска, консервационна и реставраторска дейност и т. н.

* възможността да бъдат откупувани безценни свидетелства за историческото минало на България.

* сградите на музеите – около 70% от тях не са строени специално за тази цел, а са приспособени.

* музейните експозиции – повече от 80% от тях са морално и физически остарели.

* приходите на музеите заради ковид пандемията

Припомняме някои тъжни факти за състоянието на музеите и галериите у нас днес

–  В 182 музея и галерии работят на щат само 2947 души.

– През 2020 г. посещенията в музеите, съпоставени с 2019 г., са намалели с 58.2%.

– Намалели са и посещенията на чужденци в музеите – с около 1 млн. /с 81.3%/ спрямо 2019 г.

– Средната възраст на специалистите в музеите е 45-50 години.

– В 1/4 от музеите и галериите работят само специалисти, които са на възраст над 35 години.

– Непрекъснато се увеличават разходите за издръжка на музеите – за електроенергия, отопление, за преодоляване на последствията от ковид пандемията, поради инфлацията и др.

Заради всичко това настояваме:

 1. Да бъде увеличен с 50% Единният разходен стандарт за субсидирана бройка на държавните музеи, художествените галерии, Центъра за подводна археология, Културния център „Двореца“ и Българската национална филмотека и регионалните музеи и галерии.
 •  Да бъде въведен Единен разходен стандарт за издръжка (преминаване към делегиран бюджет) на останалите 50 музея, които все още са финансирани като местни дейности.
 • Да бъдат определени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи от музеи и галерии.
 • Да бъдат изготвени нормативни  актове, с които да бъдат осигурени /извън единния разходен стандарт за издръжка на музеите/, допълнително средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло, както е в системата на образованието.
 • Да бъде въведен допълнителен стандарт за дейност, свързана с попълване на музейните фондове, обновяване на постоянни и временни експозиции, изложби, дигитализация на движими културни ценности и представяни онлайн, издаване на каталози, публикации, музейни известия, рекламни материали и др.,
 • Да бъде увеличен с 50% Единният разходен стандарт за субсидирана бройка  на регионалните библиотеки.

Организираме масови протестни действия във всички музеи, галерии и библиотеки в страната.

Подготвяме подписки за подкрепа на исканията ни.

Ще протестираме мирно, но твърдо и настойчиво – с речи, песни, рецитации, лозунги, плакати.  

Ще организираме беседи с изтъкнати специалисти по проблема на емблематични за историята и културата на България места.

Обръщаме се към депутатите, министрите и към цялата българска общественост: Подкрепете ни! Исканията ни са справедливи и съвсем логични.

Ще ни намерите във всички  музеи, галерии и библиотеки в страната. Ще ни познаете по отличителните протестни лентички на реверите.

В деня на протеста, вместо да затваряме музеите, галериите и  библиотеките, ще отворим още по-широко вратите им за всички, за които българската култура, българската свяст все още значат нещо!

Протестираме с надеждата, че разумът все пак ще надделее над маломерното и нискокултурно мислене на доста от нашите властници.

Помните ли 2015 г. ?

НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ ОТНОВО – 2022 г.! И нещата са почти същите.

Ние, специалистите в музеите и галериите на България, ПРОТЕСТИРАМЕ

 • срещу унизително ниското заплащане на труда ни
 • срещу подценяване на обществената роля на нашия труд
 • срещу бавните и частични подобрения на условията на труд
 • срещу голите обещания на правителството за промени в сектора

Ние, специалистите в музеите и галериите на България, ЗАЯВЯВАМЕ, че

 • гилдията ни застарява  
 • младите хора бягат от нашия сектор
 • музеите и галериите ни изостават от европейската перспектива
 • културен туризъм не се прави без музеи и галерии

Ние, специалистите в музеите и галериите на България, ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ, че

 • музеите и галериите ще опустяват    
 • липсата на средства за експозиции ще доведе до размиване на националната идентичност
 • движимото културно-историческо и природно наследство ще се руши
 • музейните специалисти ще стават все по-немотивирани и неудовлетворени от работата си

Ние, специалистите в музеите и галериите на България, ИСКАМЕ да

 • работим по съвременни и значими творчески проекти
 • създаваме в европейски условия достоен културен продукт, който да представя културно-историческото ни и природно наследство пред света
 • оставим след себе си способни и мотивирани следовници.
 • да сме горди от постиженията си и да имаме самочувствие, отговарящо на вложения от нас труд

Уважаеми политици и държавници, НАСТОЯВАМЕ да ни включете в дневния ред на обществото!

Не ни превръщайте в експонати от „музея“ на управленското си безхаберие и лицемерие!

Екипът на Регионалния исторически музей – Ловеч се присъединява към Националния протест, организиран от КТ „Подкрепа“ и Сдружение „Български музеи“, срещу обидно ниското увеличение на средствата за издръжка на музеите и галериите с 5%, предвидено в Бюджета за 2022 година.

Обръщаме се към цялата общественост:

Подкрепете ни!  Нашите искания са точни, ясни и аргументирани.

Протестираме с надежда, че разумът все пак ще надделее.

Comments are closed.