Две дарения получи Регионален исторически музей – Ловеч на 19 февруари 2019 г.

На 19 февруари 2019 г. представители на ВМРО – Ловеч дариха на Регионален исторически музей – Ловеч Инвестиционен проект за художествено осветление на експозиционния обект на музея Къкринското ханче. Проектът е дело на инж. Моника Тонкова от гр. Ловеч и инж. Николай Бърдарски от гр. Плевен. Дарението е продължение на идея отпреди три години, когато по инициатива на ВМРО – Ловеч бяха събрани средства, с които бе извършена подмяна на електрическата инсталация и на осветителните тела на обекта, както и поставяне на аудио-визуални ефекти. Със съдействието на кмета на Община Ловеч г-жа Корнелия Маринова има изготвено геодезическо заснемане на Къкринското ханче. Предстои отново със съдействието на Община Ловеч да се подготви цялата необходима документация съгласно Закона за културното наследство, раздел „Териториално-устройствена защита“, за финансиране и извършване на дейности в единична културна ценност от национално значение и да се внесе в Министерството на културата за одобрение.

Колегите от екипа на Художествена галерия – Ловеч дариха на музея репродукция на картината „Къкринското ханче“, художник Стоян Ангелов. Оригиналът е притежание на ХГ – Ловеч.

Comments are closed.