Да се изправиш пред очите на цар Калоян

Възможно ли е да се съберат на едно място чъргубилят Мостич, цар Самуил, цар Калоян и… Любен Каравелов, Захари Стоянов и Георги С. Раковски… И още – знатен водач от Варненския енеолит, тракийска принцеса от Враца и прабългарка от Девня… Колкото и невероятно да звучи – възможно е. Защото това са част от реконструкциите на образи от различни епохи, включени в гостуващата изложба „Човекът в миналото“ на Националния антропологичен музей – София. Пътуващата експозиция е създадена в отговор на все по-нарастващия интерес към резултатите от антропологичните изследвания на костните останки и реконструкциите на образите на хората, населявали земите на днешна България в различни исторически периоди.

В експозицията, на фона на данните за историческото и културното развитие и за религиозните схващания през различните епохи, са представени физическите типове на хората, живели по нашите земи и костен материал, който дава информация за болестите, външните въздействия, лечебните и ритуалните практики върху костите – фрактури, тумори, възпалителни процеси, костни рани, изкуствени деформации, реални и символични трепанации и др.

Изложбата може да бъде разгледана в зала Археология на Музейна сбирка „Атанас и Васил Атанасови“ на Регионален исторически музей – Ловеч от 4 април до 30 май 2016 г. Работно време: 9:00 – 13:00 и 14:30 – 18:00 ч., с почивни дни сряда и четвъртък.

Comments are closed.