Културен календар

Културен календар

на Регионален исторически музей – Ловеч за 2018 година

месец

инициатива

място

 февруари

Гостуваща мобилна изложба „85 години Къкринско ханче-първият музей за Васил Левски”

  РИМ-Габрово

февруари

Специализирана беседа –Пътят към Къкринската голгота.

Прожекция на документалния филм „Къкринската голгота” по заявка

Експозиционен обект Къкринско ханче и Музей „Васил Левски“

  април

18 април-Международен ден за опазване на паметниците на културата.

Ден на отворените врати

Безплатен вход за всички експозиционни обекти на музея

май /на датата определена от МК/

Европейска нощ на музеите.

Удължено работно време на експозиционните обекти след 18,00 часа

Музей „Васил Левски“, Етнографски комплекс и Музейна сбирка „А. и В. Атанасови“

май-юни

 

Гостуваща мобилна изложба  „Върви, народе възродени към познание, духовно съвършенство, европейско единение”. Автор Таня Марева от РИМ-Смолян. По проект на ИЕФЕМ-БАН „Празникът на Св. Св. Кирил и Методий-от националното към европейското духовно пространство. История, тенденции, перспективи”.

в изложбената зала на музея

май

 

Гостуваща мобилна изложба  „Гривни звънкат под възглаве”, съвместно с РИМ-Шумен и ЕМО „Етър”

РЕМ – Пловдив

юли

Представяне на каталог „Реликви от войните за национално обединение“ финална инициатива за отбелязване на 100 годишнината от включването на България в Първата световна война.

Клуб на дейците на културата

август

Популяризиране на изданието „Ловеч в руско-турските войни през ХІХ век“. Част втора. 1877-1878 г.

Общинско радио

септември

Дни на Европейското наследство.

Представяне на старата градска култура на Ловеч чрез цикъла „Варошлийски вечери”.

по програмата

октомври   /Световния ден на пощите/

 

Гостуваща мобилна изложба „Бързо, точно, срочно!”, автори Грозделина Георгиева и Лора Христозова, РЕМ – Пловдив, за историята на съобщенията от древността до средата на ХХ в.

в изложбената зала на музея

октомври

Маратон на игрални филми снимани в Ловеч.

септември-декември

Гостуваща мобилна изложба  „Гривни звънкат под възглаве”, съвместно с РИМ-Шумен и ЕМО „Етър”

РИМ-Шумен

Comments are closed